Menu

龙先生福彩3D,七乐彩19074期北风之恋预测当期凤尾两码

22码01,03,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,29,30

双胆停了 ,啥鸡巴玩意儿

109 10 / 百杀6 √ / 十杀5 √ / 个杀5 √ 109

18码03,06,07,08,09,10,12,13,15,18,19,22,23,24,26,27,29,30


420 6 / 百杀1 √ / 十杀9 √ / 个杀9 √ 420

12码03,07,09,10,12,15,18,19,22,23,24,27

327期杀码9开351

817 16 / 百杀6 √ / 十杀0 √ / 个杀4 √ 817

杀三码02,16,21

328期杀码0开030**

517 13 / 百杀4 √ / 十杀3 √ / 个杀7* 517

杀六码02,14,16,21,25,28

329期杀码4 开913

710 8 / 百杀5 √ / 十杀9 √ / 个杀6 √ 710

330期 杀码9 开430

879 24 / 百杀9 √ / 十杀5 √ / 个杀7 √ 879

331期 杀码2 开782**

136 10 / 百杀4 √ / 十杀6 √ / 个杀2 √ 136

332期 杀码0 开804**

979 25 / 百杀1 √ / 十杀5 √ / 个杀5 √ 979

333期 杀码1 开442

114 6 / 百杀1* 十杀7 √ / 个杀2 √ 114

334期 杀码4 开905

232 7 / 百杀1 √ / 十杀9 √ / 个杀3 √ 232

335期 杀码8 开705

300 3 / 百杀4 √ / 十杀8 √ / 个杀1 √ 300

336期 杀码6 开775

791 17 / 百杀9 √ / 十杀6 √ / 个杀3 √ 791

337期 杀码2 开444

723 12 / 百杀9 √ / 十杀5 √ / 个杀8 √ 723

339期 杀码7 开853

            百杀9 √ / 十杀7 √ / 个杀5 √

340期 杀码2 开714

…………………………

341期 杀码0 开162

391 13 四码等01 0689 √√

342期 杀码8 开960

/ 241 7 四码等01 3456 √√

343期 杀码6 开861**

/ 497 20 四码等01 3567 √√

344期 杀码4 开698

/ 109 10 四码等01 2457 √√

345期 杀码6 开173

/ 420 6 四码等01 1346 √√

346期 杀码4 开861

/ 817 16 四码等01 1346 √√

347期 杀码4开666

/ 517 13 四码等01 1234 √√

349期 杀码0 开537

/ 710 8 四码等01 1234 √√

350期 杀码5 开726

/ 879 24 四码等01 0138 √√

351期 杀码5 开109

/ 136 10 四码等01 4678 √√

352期 杀码7  开855

/ 979 25 四码等01 0289 √√

353期 杀码9 开094**

/ 114 6 四码等01 1469 ××

354期 杀码9 开294**

/ 232 7 四码等01 1249 √√

355期 杀码2 开031

/ 300 3 四码等01 2345 √√

356期 杀码1 开647

/ 791 17 四码等01 1246 √√

357期 杀码9 开665

/ 723 12 四码等01 0189 √√

358期 杀码4 开612

/            四码等01 0235 √√

001期 杀码8 开326

002期 杀码4 开289

003期 杀码5 开637

004期 杀码3

最近杀码挺稳,单挑用,大底谨慎

标签:, , ,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图